Deze website is opgericht om leerlingen te helpen met Wiskunde. Noordhoff heeft geen enkele deelneming in deze website. Deze website is gemaakt door een liefhebber/fan!

Wiskunde - Hoe los je een vergelijking op met de balans?

Bron: Noordhoff - (c) Youtube.nl (2024)
Vragen na deze uitleg?


Als je in een vergelijking alleen maar met lineaire formules te doen hebt, heb je een lineaire vergelijking. Heb je de variabele maar aan 1 kant van het =-teken, kan je gebruik maken van de omgekeerde pijlenketting, bordjesmethode en de balansmethode. Breng de variable naar links en de getallen naar rechts.

Reageer

Moderne Wiskunde All Rights Reserved | Privacy Policy