Deze website is opgericht om leerlingen te helpen met Wiskunde. Noordhoff heeft geen enkele deelneming in deze website. Deze website is gemaakt door een liefhebber/fan!

Boek: 4 HAVO B 11e editie

moderne wiskunde 4 HAVO B 11e editie
Hoofdstuk 1


- 1.1 Lineaire vergelijkingen
- 1.2 Kwadratische vergelijkingen
- 1.3 Wortelvergelijkingen
- 1.4 Gebroken vergelijkingen
- 1.5 Herleiden
- 1.6 Ongelijkheden

Bekijk
moderne wiskunde 4 HAVO B 11e editie
Hoofdstuk 2


- 2.1 Functie en functiewaarde
- 2.2 Domein en bereik
- 2.3 Asymptoten
- 2.4 Grafieken op de rekenmachine
- 2.5 Toppen en snijpunten
- 2.6 Bereken of bereken algebraïsch

Bekijk
moderne wiskunde 4 HAVO B 11e editie
Hoofdstuk 3


- 3.1 Rekenregels voor machten
- 3.2 Gebroken exponenten
- 3.3 Machtsfuncties met gehele exponenten
- 3.4 Machtsfuncties met gebroken exponenten
- 3.5 Vergelijkingen oplossen
- 3.6 Symmetrie aantonen

Bekijk
moderne wiskunde 4 HAVO B 11e editie
Hoofdstuk 4


- 4.1 Grafieken van exponentiële functies
- 4.2 Transformaties
- 4.3 Functies anders schrijven
- 4.4 Vergelijkingen en ongelijkheden

Bekijk
moderne wiskunde 4 HAVO B 11e editie
Hoofdstuk 5


- 5.1 Gelijkvormigheid
- 5.2 Sinusregel
- 5.3 Cosinusregel
- 5.4 Afstanden in een rooster
- 5.5 Plaatsbepaling

Bekijk
moderne wiskunde 4 HAVO B 11e editie
Hoofdstuk 6


- 6.1 Toenamediagrammen
- 6.2 Gemiddelde verandering
- 6.3 Helling benaderen
- 6.4 Differentiaalquotiënten
- 6.5 De afgeleide functie
- 6.6 Regels voor differentiëren

Bekijk
moderne wiskunde 4 HAVO B 11e editie
Hoofdstuk 7


- 7.1 Vergelijking van een lijn
- 7.2 Stelsel lineaire vergelijkingen
- 7.3 Hoek tussen twee lijnen
- 7.4 Loodrecht
- 7.5 Afstand tot een lijn

Bekijk

Moderne Wiskunde All Rights Reserved | Privacy Policy