Deze website is opgericht om leerlingen te helpen met Wiskunde. Noordhoff heeft geen enkele deelneming in deze website. Deze website is gemaakt door een liefhebber/fan!

Uitleg klas 2 VMBO 12e editie

Hoofdstuk 1 - Getallen
1. Rekenvolgorde en tussenstappen 1

Duur: 03:07

Hoofdstuk 1 - Getallen
2. Rekenvolgorde en tussenstappen 2

Duur: 03:15

Hoofdstuk 1 - Getallen
3. Machten

Duur: 02:42

Hoofdstuk 2 - Formules
4. Coördinaten in een assenstelsel

Duur: 04:18

Hoofdstuk 2 - Formules
5. Het assenstelsel met vier kwadranten

Duur: 02:42

Hoofdstuk 2 - Formules
6. Grafieken tekenen

Duur: 04:30

Hoofdstuk 2 - Formules
7. Letterformules

Duur: 03:17

Hoofdstuk 3 - Oppervlakte
8. Oppervlakte parallellogram

Duur: 02:30

Hoofdstuk 3 - Oppervlakte
9. Oppervlakte driehoek

Duur: 05:40

Hoofdstuk 3 - Oppervlakte
10. Bijzondere vierhoeken: Ruit

Duur: 02:37

Hoofdstuk 3 - Oppervlakte
11. Bijzondere vierhoeken: Vlieger

Duur: 02:00

Hoofdstuk 3 - Oppervlakte
12. Oppervlaktematen

Duur: 04:16

Hoofdstuk 3 - Oppervlakte
13. Bijzondere vierhoeken: Trapezium

Duur: 02:46

Hoofdstuk 4 - Procenten
14. Van aantallen naar procenten met een verhoudingstabel

Duur: 04:00

Hoofdstuk 4 - Procenten
15. Van procenten naar aantallen met een verhoudingstabel

Duur: 04:12

Hoofdstuk 4 - Procenten
16. Verhoudingstabellen (1)

Duur: 03:31

Hoofdstuk 5 - Lineaire formules
17. Lineaire formules herkennen

Duur: 03:21

Hoofdstuk 5 - Lineaire formules
18. Wat is het startgetal en het hellingsgetal?

Duur: 07:17

Hoofdstuk 6 - Vergroten
19. Vergroten en de factor

Duur: 06:04

Hoofdstuk 6 - Vergroten
20. Factor groter dan 1 en tussen 0 en 1

Duur: 07:44

Hoofdstuk 6 - Vergroten
21. Kaart en schaal

Duur: 04:33

Bovenstaande video's zijn eigendom van: Duidelijk Wiskunde