Deze website is opgericht om leerlingen te helpen met Wiskunde. Noordhoff heeft geen enkele deelneming in deze website. Deze website is gemaakt door een liefhebber/fan!

Uitleg klas 1 VMBO 12e editie

Hoofdstuk 1 - Geodriehoek en passer
1. Evenwijdige lijnen tekenen met je geodriehoek

Duur: 03:42

Hoofdstuk 1 - Geodriehoek en passer
2. Loodlijnen tekenen met je geodriehoek

Duur: 02:19

Hoofdstuk 1 - Geodriehoek en passer
3. Je passer als ballerina

Duur: 02:33

Hoofdstuk 1 - Geodriehoek en passer
4. Coördinaten in een assenstelsel

Duur: 04:18

Hoofdstuk 2 - Ruimtefiguren
5. Ruimtefiguren

Duur: 04:44

Hoofdstuk 3 - Getallen
6. Rekenvolgorde en tussenstappen 1

Duur: 03:07

Hoofdstuk 3 - Getallen
7. Rekenvolgorde en tussenstappen 2

Duur: 03:14

Hoofdstuk 3 - Getallen
8. Breuken 1: teller en noemer

Duur: 03:56

Hoofdstuk 3 - Getallen
9. Breuken 3: vereenvoudigen (HAVO)

Duur: 04:31

Hoofdstuk 3 - Getallen
10. Rekenkundig afronden

Duur: 03:44

Hoofdstuk 4 - Grafieken
11. Grafieken tekenen

Duur: 04:30

Hoofdstuk 5 - Lijnen en hoeken
12. Hoeken

Duur: 04:11

Hoofdstuk 5 - Lijnen en hoeken
13. Hoeken meten met een geodriehoek

Duur: 04:49

Hoofdstuk 5 - Lijnen en hoeken
14. Hoeken tekenen met een geodriehoek (HAVO)

Duur: 03:38

Hoofdstuk 6 - Verhoudingen
15. Verhoudingstabellen (1)

Duur: 03:31

Hoofdstuk 6 - Verhoudingen
16. Van aantallen naar procenten met een verhoudingstabel

Duur: 04:30

Hoofdstuk 6 - Verhoudingen
17. Van procenten naar aantallen met een verhoudingstabel

Duur: 04:12

Hoofdstuk 7 - Woordformules
18. Formules maken

Duur: 03:35

Hoofdstuk 8 - Lengte, omtrek en oppervlakte
19. Omtrek en oppervlakte

Duur: 04:38

Hoofdstuk 8 - Lengte, omtrek en oppervlakte
20. Lengtematen omrekenen

Duur: 04:57

Hoofdstuk 8 - Lengte, omtrek en oppervlakte
21. Oppervlaktematen omrekenen

Duur: 04:16

Hoofdstuk 9 - Negatieve getallen
22. Groter en kleiner

Duur: 01:38

Hoofdstuk 9 - Negatieve getallen
23. Negatieve getallen

Duur: 04:26

Hoofdstuk 9 - Negatieve getallen
24. Negatieve getallen optellen en aftrekken

Duur: 04:23

Hoofdstuk 10 - Breuken
25. Breuken 1: teller en noemer

Duur: 03:56

Hoofdstuk 10 - Breuken
26. Breuken 2: gelijknamig maken

Duur: 05:10

Hoofdstuk 10 - Breuken
27. Breuken 3: vereenvoudigen

Duur: 04:31

Hoofdstuk 10 - Breuken
28. Breuken 4: optellen en aftrekken

Duur: 04:41

Hoofdstuk 10 - Breuken
29. De komma verschuift...

Duur: 03:40

Hoofdstuk 10 - Breuken
30. Breuken 5: vermenigvuldigen (HAVO)

Duur: 04:19

Hoofdstuk 10 - Breuken
31. Machten (HAVO)

Duur: 02:42

Hoofdstuk 11 - Inhoud
32. Inhoudsmaten omrekenen 1: van kubieke mm naar kubieke km

Duur: 04:45

Hoofdstuk 11 - Inhoud
33. Inhoudsmaten omrekenen 2: liter, deciliter, centiliter en ml

Duur: 04:54

Hoofdstuk 11 - Inhoud
34. Inhoudsmaten omrekenen 3: van centiliter naar kubieke meter

Duur: 04:46

Hoofdstuk 13 - Vlakke figuren
35. Een driehoek tekenen met behulp van je passer

Duur: 04:02

Hoofdstuk 13 - Vlakke figuren
36. Bijzondere vierhoeken: Vlieger

Duur: 02:00

Hoofdstuk 13 - Vlakke figuren
37. Bijzondere vierhoeken: Ruit

Duur: 02:37

Hoofdstuk 13 - Vlakke figuren
38. Bijzondere vierhoeken: Parallellogram

Duur: 02:30

Hoofdstuk 13 - Vlakke figuren
39. Hoeken berekenen in een gelijkbenige driehoek

Duur: 05:02

Hoofdstuk 13 - Vlakke figuren
40. Hoeken berekenen in driehoeken

Duur: 05:40

Bovenstaande video's zijn eigendom van: Duidelijk Wiskunde