Deze website is opgericht om leerlingen te helpen met Wiskunde. Noordhoff heeft geen enkele deelneming in deze website. Deze website is gemaakt door een liefhebber/fan!

Boek: 4 HAVO A 11e editie

moderne wiskunde 4 HAVO A 11e editie
Hoofdstuk 1


- 1.1 Verhoudingen
- 1.2 Rekenen met breuken
- 1.3 Breuken en decimale getallen
- 1.4 Procenten
- 1.5 Tijden
- 1.6 Standaardvorm

Bekijk
moderne wiskunde 4 HAVO A 11e editie
Hoofdstuk 2


- 2.1 Stijgen en dalen
- 2.2 Lineaire verbanden
- 2.3 Grafieken op de rekenmachine
- 2.4 Vensterinstelling
- 2.5 Toppen en snijpunten

Bekijk
moderne wiskunde 4 HAVO A 11e editie
Hoofdstuk 3


- 3.1 Wat is statistiek?
- 3.2 Groepen vergelijken
- 3.3 Verschillende soorten verdelingen
- 3.4 Verband tussen variabelen
- 3.5 Steekproeven
- 3.6 Statistisch onderzoek

Bekijk
moderne wiskunde 4 HAVO A 11e editie
Hoofdstuk 4


- 4.1 Mogelijkheden tellen
- 4.2 Machtsbomen en faculteitsbomen
- 4.3 Permutaties
- 4.4 Routes in een rooster
- 4.5 Combinaties
- 4.6 De goede telmethode kiezen

Bekijk
moderne wiskunde 4 HAVO A 11e editie
Hoofdstuk 5


- 5.1 Lineaire groei
- 5.2 Exponentiële groei
- 5.3 Exponentiële formules maken
- 5.4 Negatieve exponenten
- 5.5 Andere tijdseenheden

Bekijk
moderne wiskunde 4 HAVO A 11e editie
Hoofdstuk 6


- 6.1 Grafieken tekenen
- 6.2 Combineren van grafieken
- 6.3 Vergelijkingen oplossen
- 6.4 Ongelijkheden oplossen
- 6.5 Lineaire verbanden
- 6.6 Gebieden in een assenstelsel

Bekijk
moderne wiskunde 4 HAVO A 11e editie
Hoofdstuk 7


- 7.1 Data weergeven
- 7.2 Klassenindeling
- 7.3 Data verwerken
- 7.4 Centrummaten
- 7.5 Spreidingsmaten
- 7.6 Cumulatieve verdelingen

Bekijk

Moderne Wiskunde All Rights Reserved | Privacy Policy